festband
Praktiske oplysninger

Godt at vide


Lyd

Festoriginalerne medbringer selv lydanlæg til arrangementer med op til 300 personer, med mindre andet aftales.


Lys

Vi medbringer scenelys til alle arrangementer, med mindre andet aftales.


Strøm

Vi bruger ikke meget strøm, men der skal selvfølgelig være nok. Vi anbefaler, at der stilles et 16A kraftstik til rådighed, hvis muligt. Dette er for at sikre, at strømmen ikke går under arrangementet, hvilket er ærgerligt for alle. Er du i tvivl, kan du spørge din elektriker eller kontakte os.


Plads

Vi bliver ofte spurgt om, hvor meget vi fylder.

Det er altid dejligt med minimum 6 x 4 meter (B x D) - men mindre kan også aftales.


Scene

Med tanke på sikkerheden skal der altid være et helt stabilt og fast gulv, hvor bandet skal stå. Hvis der er en scene, foretrækker vi en lav scene (højde ca. 20-40 cm), for at bevare kontakten til publikum, men det er ikke et krav.


Opstilling

Opstilling foregår som udgangpunkt umiddelbart inden, musikken skal spilles. Hvis der skal stilles op tidligere på dagen, skal dette informeres, når aftalen indgås.


Mad og drikke

Der skal være drikkevarer til rådighed for bandet under hele arrangementet. Vi kører ofte hjem i egen bil alle mand, så det er ikke i urimelige mængder.

Hvis der bookes musikere til at spille under maden, skal der bestilles mad til dem.